نوشته‌ها

تحرک بدنی کودک

بچه‌هایی که بازی‌ می‌کنند، در مقابل بیماری‌ها قوی‌تر از کودکانی هستند که بی‌ تحرک ‌اند. عدم تحرک، موجب ضعف عمومی سیستم دفاعی بدن می‌شود.