بچه‌ها الفبا

بچه‌ها الفبا با رویکرد آموزش الفبای فارسی به کودکان دبستانی تولید شده و از متد بازی و آموزش پیروی می‌کند، به گونه‌ای که کودکان با پیش روی در مراحل بازی‌ها میتوانند با مفاهیم آموزشی مورد هدف بازی، آشنا شوند.

خاله گلدونه

همراهی شخصیت کارتونی (خاله گلدونه) با کودک در بخش آموزش و همچنین حل تمرین‌ها

نرم‌افزار منتخب آموزشی

نرم افزار منتخب آموزشی در مسابقات دانشگاه امیرکبیر

مجوز رسمی

دارای مجوز رسمی از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با شماره پیگیری ۲۰۱۰۳۹۸۷