ریبو و رابی

«ریبو و رابی» نام مجموعه آموزشی برای کودکان خردسال ۳ تا ۸ سال است که با بازی‌های متنوع می‌تواند مفاهیم آموزشی را به کودکان انتقال دهد. این بازی با مجموعه‌ای از ۱۳ بازی کوچک، کارتون‌های کودکانه و داستان های پندآموز، نیازهای آموزشی کودکان را برطرف خواهد کرد.

ویژگی‌ها

۱۳ بازی جذاب

در ریبو و رابی ۱۳ بازی کوچک طراحی شده که کودکان مفاهیم آموزشی را در این بازی‌ها یاد می‌گیرند.

رایگان

تمام محتوای بازی ریبو و رابی شامل مراحل بازی‌ها، کارتون‌ها و داستان‌ها همگی به رایگان در اختیار کودکان قرار میگیرد.

بروزرسانی محتوایی

محتوای بازی ریبو و رابی شامل بازی‌ها، کارتون‌ها، داستان‌ها و بازی‌های کوچک، به صورت دوره های منظم برای کاربران بروزرسانی خواهد شد.

پیش نمایش بازی ریبو و رابی