واژه مینا

اپلیکیشن واژگان مینا با همکاری تیم آرمیک و بنیاد سعدی با هدف آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان داخل و خارج از کشور تولید شده است که در این اپلیکیشن از لغات پرکاربرد رایج در زبان فارسی به عنوان محتوای آموزشی استفاده شده است و کاربر طی فعالیت‌های آموزشی مختلف با این واژگان به صورت تصویری و  صوتی آشنا می شود.

آمار پیشرفت کاربر

آمار پیشرفت یادگیری هر کاربر به تفکیک فصل‌ها و موضوعات مختلف قابل مشاهده است.

منبع کامل واژگان فارسی

در این اپلیکیشن، تمام واژگان فارسی که در محاوره و زندگی روزمره استفاده می‌شود، گردآوری شده است.

مخاطب غیرفارسی زبان

هدف از تولید این اپلیکیشن، آموزش و آشنایی کاربران غیرفارسی زبان کشورهای دیگر با زبان فارسی و کمک به آنان در یادگیری کلمات مورد نیاز در زندگی روزمره است.